Projecten

Riwis / Geluk & Co:
   Co÷rdineren, leidinggeven, administratieve organisatie van vervoersonderdeel.
 
Vison Forward Nederland:
   Associate Partner. Mensen centraal, verbetering Customer Services.
 
Hogeschool Arnhem - Nijmegen:
   Blauwdruk maken, Realisatieplan Call Center, besluitvorming voorbereiden.
 
Riwis Zorg & Welzijn:
   Telefonische bereikbaarheid, zorggerelateerde telefonie 24/7. Betere zakelijke bereikbaarheid.
 
Riwis Zorg & Welzijn:
   FWG (functiewaardering geestelijke gezondheidszorg) activiteiten.
 
Gemeente Amsterdam:
   Dienst Werk en Inkomen integreren in het Contact Center Amsterdam
 
KPN Contact:
   Verschillende projecten begeleiden, stroomlijnen van de organisatie van KPN contact, systemen implementeren.
 
Gemeente Zoetermeer:
   Opzetten van een Gemeentelijk Call Center, uitgroeien naar Klanten Contact Center Zoetermeer.
 
Domined bv:
   Advies uitbrengen over invulling klantcontacten voor deze organisatie.
 
CWI (UWV):
   Advisering en begeleiding opzetten Call Centers en werving personeel.
 
Rijkswaterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat):
   Advisering en begeleiding opzet Klant Contact Centrum voor Corporate Dienst RWS. Professionalisering 0800-8002, de RWS informatielijn voor de burgers van Nederland.
 
Telemail bv:
   Reorganiseren telemarketing bureau, winstgevendheid terugbrengen, acquisitie opdrachten voor derden.
 
Maetis Arbo bv:
   Opzetten commercieel Call Center, ontwikkeling campagnes en scripts in combinatie met Direct Marketing.
 
LogherSelect bv:
   Mede opzetten en vormgeven aan W&S bureau Logher Select
(nu Logher Group)
 
Dutchtone bv (Orange):
   Opzetten van Call Center voor de zakelijke markt (conform OT2000),
24/7 operatie. Operationeel en project management.
 
Libertel bv (Vodafone):
   Operationeel management over vestiging Customer Care Amsterdam.
muziek activiteiten
Site by: Catch-IT